Is uw energierekening plots onverklaarbaar hoog? Dan heeft u misschien een luchtlek, een lek  in de leidingen of een lek in uw dak. Of is er misschien een koudebrug of een condensatieprobleem ontstaan?

Wij kunnen u van die ongemakken afhelpen. We gebruiken een infraroodcamera en meten de uitstraling van thermische energie. Zo ‘zien’ we waar het probleem zit en kunnen we een geschikte oplossing voorstellen. Als we bijvoorbeeld denken dat het om een luchtlek gaat, combineren we het thermografisch onderzoek met een blowerdoormeting.

Ik wil graag een vrijblijvende offerte ontvangen