EPB is een verplichte energie- en binnenklimaat studie voor nieuwe woningen en voor grote verbouwingen. Het doel van deze studie is om de isolatienormen te halen, het binnenklimaat zo comfortabel mogelijk te maken en het energieverbruik zo laag mogelijk te houden. Uit dit EPB-verslag wordt een zogenaamd energieprestatiecertificaat (EPC) Bouw gegenereerd dat moet overhandigd worden aan de bouwheer.

Wij helpen u graag als volgt bij de EPB-verslaggeving van uw project:

  • Advies en verduidelijking wat betreft energiebesparende middelen en dat zowel voor, tijdens als na uw bouwwerken.
  • Indienen van een startverklaring ten laatste 8 dagen voor de start van uw bouwwerken en opstellen van een lijst van de gegevens die noodzakelijk zijn om na oplevering van uw werken de EPB-aangifte te kunnen doen.
  • Opmaken van een EPB-voorontwerp en een uitgebreid verslag van uw project op basis van uw bouwplannen en het lastenboek. In het verslag berekenen we alle energiecriteria zodat uw gebouw zal voldoen aan de EPB-eisen.
  • Indienen van een EPB-aangifte bij het Vlaams Energieagentschap (VEA), waardoor uw aangifte positief geëvalueerd wordt en u recht heeft op een energieprestatiecertificaat.

Ik wil graag een vrijblijvende offerte ontvangen